Wstęp

Rozszerzenie mysqli pozwala na dostęp do funkcjonalności dostarczanych przez MySQL 4.1 i nowsze. Więcej informacji o bazie danych MySQL można znaleźć pod adresem » http://www.mysql.com/

Przegląd oprogramowania umożliwiającego użycie MySQL z PHP można znaleźć w rozdziale Overview

Dokumentację dla MySQL można znaleźć pod adresem » http://dev.mysql.com/doc/.

Część tej dokumentacji została zaczerpnięta z manuala MySQL za pozwoleniem Oracle Corporation.

Przykłady korzystają z baz » world lub » sakila, które są dostępne dla każdego.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top