Wstęp

Ostrzeżenie

Ta opcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej opcji obejmują:

Te funkcje umożliwiają dostęp do serwerów baz danych MS SQL Server.

To rozszerzenie nie jest już dostępne na Windows od PHP 5.3 i nowszych wersji.

SQLSRV - opcjonalny sterownik do MS SQL jest udostępniany przez Microsoft: » http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff657782.aspx.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top