Wstęp

To rozszerzenie implementuje format wymiany danych » JavaScript Object Notation (JSON). Dekodowanie w PHP 5 jest obsługiwane przez parser oparty na kodzie JSON_checker Douglasa Crockforda. PHP 7 przynosi zupełnie nowy i ulepszony parser, który jest napisany specjalnie dla PHP i licencjonowany na zasadach licencji PHP.

Informacja:

PHP implementuje podzbiór JSON tak jak określono oryginalnie w » RFC 4627 - koduje i dekoduje także typy skalarne oraz NULL. RFC 4627 obsługuje te wartości tylko gdy zostaną zagnieżdżone wewnątrz tablicy lub obiektu.

Mimo że ten pozbiór jest spójny z rozszerzoną definicją "tekstu JSON" z nowszego » RFC 7159 (który ma na celu zastąpić RFC 4627) i ECMA-404, może to spowodować problemy z interoperacyjnością starszych parserów JSON, które ściśle trzymają się RFC 4627 dekodując pojedynczą wartość skalarną.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top