Wstęp

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki, ale jeśli chcesz aby PHP wspierało LFS (duże pliki) pod Linuksem, musisz mieć ostatnią wersję glibc i musisz skompilować PHP z następującymi flagami kompilatora: -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top