Wstęp

Dla potrzeb obliczeń arytmetycznych o dużej precyzji, PHP oferuje Kalkulator Binarny, który operuje na liczbach dowolnej wielkości i precyzji do 2147483647-1 (lub 0x7FFFFFFF-1) części dziesiętnych, zapisanych jako typ string.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top