Wstęp

Zadaniem tego rozszerzenia jest pomoc w przetwarzaniu tekstu BBCode w celu przekształcania go na HTML lub inne języki znaczników. Używa ono jednego przebiegu przetwarzania i zapewnia znaczną poprawę szybkości, niż przy zwykłej metodzie opartej na wyrażeniach regularnych. Co więcej, pomaga dostarczać prawidłowy kod HTML poprzez uporządkowanie otwierających / zamykających i automatycznie zamykanie niedomkniętych znaczników.

Od wersji 0.10.1 obsługuje parametr cytowania za pomocą cudzysłowu pojedyńczego, cudzysłowu podwójnego, i cudzysłowu prostego HTML.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top