Co potrafi PHP?

Wszystko. PHP skupia się głównie na skryptowaniu po stronie serwera, więc może robić wszystko to, co dowolny inny program CGI, jak na przykład odbieranie danych z formularzy, generowanie dynamicznej treści strony czy wysyłanie i odbieranie ciasteczek. Lecz PHP może znacznie więcej.

Istnieje kilka głównych obszarów, w których są wykorzystywane skrypty PHP.

  • Skryptowanie po stronie serwera. To najbardziej tradycyjny i docelowo główny obszar działania dla PHP. Potrzebujesz trzech rzeczy aby działać: parsera PHP (CGI lub moduł serwera), serwera WWW i przeglądarki internetowej. Musisz uruchomić serwer z połączoną instalacją PHP. Wynik działania programów PHP możesz zobaczyć przy pomocy przeglądarki, odbierającej stronę z serwera. Wszystkie te rzeczy możesz uruchomić na własnej maszynie domowej, jeśli tylko eksperymentujesz z programowaniem w PHP. Zobacz instrukcje instalacji, aby uzyskać więcej informacji.
  • Skryptowanie wiersza poleceń. Możesz stworzyć skrypt PHP uruchamiany bez żadnego serwera i przeglądarki. Do działania w taki sposób potrzebujesz tylko parsera PHP. Taki rodzaj wykorzystania jest idealny dla skryptów regularnie uruchamianych przez cron (na *nixach i Linuksach) lub Harmonogram Zadań (na Windowsie). Takie skrypty mogą być również użyte do prostych zadań przetwarzania tekstu. Zapoznaj się z rozdziałem o Używaniu PHP z wiersza poleceń, aby dowiedzieć się więcej.
  • Pisanie aplikacji desktopowych. PHP nie jest prawdopodobnie najlepszym językiem do tworzenia aplikacji desktopowych, ale jeśli znasz go bardzo dobrze i chciałbyś użyć zaawansowanych możliwóści PHP w aplikacjach po stronie klienta, możesz użyć PHP-GTK do napisania takich programów. W ten sposób można też tworzyć aplikacje wieloplatformowe. PHP-GTK jest rozszerzeniem dla PHP, niedostępnym w głównej dystrybucji. Jeśli zainteresował Cię PHP-GTK, odwiedź » jego stronę.

PHP może być używany na wszystkich ważnych systemach operacyjnych, w tym Linuksie, wielu wariantach Uniksa (wliczając HP-UX, Solaris i OpenBSD), Microsoft Windows, macOS, RISC OS i prawdopodobnie innych. PHP ma także wsparcie dla większości obecnych serwerów WWW, wliczając Apache, IIS i wiele innych. Wliczają się w to także dowolne serwery ze wsparciem dla FastCGI PHP, jak lighttpd i nginx. PHP działa jako moduł lub procesor CGI.

Tak więc z PHP masz wolność wyboru systemu operacyjnego i serwera WWW. Ponadto, masz także wybór między używaniem programowania proceduralnego, obiektowego (OOP) lub mieszanki ich obu.

PHP nie ogranicza Cię jedynie do generowania kodu HTML. Do możliwości PHP zalicza się tworzenie obrazków, plików PDF a nawet animacji Flash (przy użyciu libswf lub Ming) generowanych w locie. Możesz też wygenerować dowolny tekst, jak XHTML lub dowolny inny plik plik XML. PHP może zapisać je do pliku zamiast wypisywać, więc może posłużyć za cache po stronie serwera dla dynamicznej zawartości.

Jedną z najsilniejszych i najbardziej istotnych cech PHP jest wsparcie dla szerokiej gamy baz danych. Tworzenie stron wykorzystujących bazy danych jest niesamowicie proste dzięki możliwosci użycia rozszerzeń dla konkretnej bazy danych (np. dla mysql) lub użyciu warstwy abstrakcji jak PDO, czy też połączeniu do dowolnej bazy wspierającej standard Open Database Connection poprzez rozszerzenie ODBC. Niektóre bazy danych mogą także używać cURLa lub socketów, jak CouchDB.

PHP ma też wsparcie dla komunikacji z innymi usługami, używając protokołów takich jak LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (w systemie Windows) i niezliczonych innych. Możesz także otwierać surowe sockety sieciowe dla interakcji z dowolnym innym protokołem. PHP ma wsparcie dla WDDX, kompleksowej wymiany danych między niemal wszystkimi językami webowymi. Mowiąc o łączeniu z innymi językami, PHP ma wsparcie dla tworzenia obiektów Javy i używania ich jako obiektów PHP.

PHP ma parę przydatnych opcji dla przetwarzania tekstu, w tym wyrażenia regularne kompatybilne z Perlem (PCRE) oraz wiele rozszerzeń i narzędzi do odczytu i parsowania dokumentów XML. PHP standardyzuje wszystkie rozszerzenia dzięki solidnej podstawie libxml2 i rozszerza zakres możliwości dodając rozszerzenia jak SimpleXML, XMLReader i XMLWriter.

A także wiele innych interesujących rozszerzeń, które zostały podzielone zarówno alfabetycznie jak i według kategorii. Istnieją też dodatkowe rozszenia PECL, które zostały lub nie zostały opisane w podręczniku PHP, jak » XDebug.

Jak widzisz, jedna strona nie wystarczy aby wymienić wszystkie możliwości i korzyści, które oferuje PHP. Kontynuuj czytanie rozdziału o instalacji PHP i zobacz sekcję Opis Funkcji aby zapoznać się ze wcześniej wymienionymi rozszerzeniami.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top