IntlGregorianCalendar::setGregorianChange

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlGregorianCalendar::setGregorianChangeSet the Gregorian Calendar the change date

Opis

public IntlGregorianCalendar::setGregorianChange ( float $date ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

date

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top