IntlDateFormatter::setTimeZoneId

datefmt_set_timezone_id

(PHP 5 >= 5.3.0, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setTimeZoneId -- datefmt_set_timezone_idSets the time zone to use

Ostrzeżenie

Ta funkcja została uznana za PRZESTARZAŁĄ w PHP 5.5.0 i USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

Styl obiektowy

public IntlDateFormatter::setTimeZoneId ( string $zone ) : bool

Styl proceduralny

datefmt_set_timezone_id ( IntlDateFormatter $fmt , string $zone ) : bool

Sets the time zone to use.

Parametry

fmt

The formatter resource.

zone

The time zone ID string of the time zone to use. If NULL or the empty string, the default time zone for the runtime is used.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.0.0 This function has been removed.
5.5.0 This function has been deprecated.

Przykłady

Przykład #1 datefmt_set_timezone_id() example

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
'timezone_id of the formatter is : ' datefmt_get_timezone_id($fmt);
datefmt_set_timezone_id($fmt'CN');
echo 
'Now timezone_id of the formatter is : ' datefmt_get_timezone_id($fmt);
?>

Przykład #2 OO example

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
'timezone_id of the formatter is : ' $fmt->getTimezoneId();
$fmt->setTimezoneId('CN');
echo 
'Now timezone_id of the formatter is : ' $fmt->getTimezoneId();

?>

Powyższy przykład wyświetli:

timezone_id of the formatter is : America/Los_Angeles
Now timezone_id of the formatter is : CN

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top