Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Image Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
gd.jpeg_ignore_warning "1" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.1.3.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

gd.jpeg_ignore_warning bool

Ignore warnings (but not errors) created by libjpeg(-turbo).

Changelog for gd.jpeg_ignore_warning
Wersja Opis
7.1.0 The default of gd.jpeg_ignore_warning has been changed from 0 to 1.

See also the exif configuration directives.

Ostrzeżenie

Image functions are very memory intensive. Be sure to set memory_limit high enough, if you are using the bundled version of the GD library.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top