Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/id3.

P;ik DLL dla tego rozszerzenia PECL jest obecnie niedostępny. Zobacz także sekcję budowanie dla Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
kamil at rajkowski dot net
6 years ago
Due to API change in PHP 5.4 you have to make change in "id3.c"

Have to change in line 196:
function_entry id3_functions[] = {
into
zend_function_entry id3_functions[] = {

Without it you won't be able to install id3 extension.
To Top