Wymagania

Nie musisz nic robić, jeżeli system, którego używasz jest zgodny ze standardem POSIX, ponieważ standardowe biblioteki C dostarczone wraz z nim muszą obsługiwać iconv. W przeciwnym wypadku musisz zainstalować bibliotekę » libiconv w systemie.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top