Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne Iconv
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
iconv.input_encoding "" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.0.5. Zdeprecjonowana w PHP 5.6.0.
iconv.output_encoding "" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.0.5. Zdeprecjonowana w PHP 5.6.0.
iconv.internal_encoding "" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 4.0.5. Zdeprecjonowana w PHP 5.6.0.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

Ostrzeżenie

Niektóre systemy (na przykład IBM AIX) używają "ISO8859-1" zamiast "ISO-8859-1", więc ta wartość musi być użyta w opcjach konfiguracyjnych i parametrach funkcji.

iconv.input_encoding string
Ostrzeżenie

Ta opcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.6.0. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

Użytkownicy PHP 5.6 i nowszych powinni zostawić to ustawienie puste i użyć default_charset w zmamian.

iconv.output_encoding string
Ostrzeżenie

Ta opcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.6.0. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

Użytkownicy PHP 5.6 i nowszych powinni zostawić to ustawienie puste i użyć default_charset w zmamian.

iconv.internal_encoding string
Ostrzeżenie

Ta opcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.6.0. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

Użytkownicy PHP 5.6 i nowszych powinni zostawić to ustawienie puste i użyć default_charset w zmamian.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top