Instalacja

W celu uruchomienia wsparcia dla Firebird/InterBase, należy użyć opcji --with-interbase[=DIR] w czasie kompilacji PHP, gdzie DIR jest katalogiem instalacji Firebird/InterBase - domyślnie /usr/interbase.

Informacja: Informacja dla użytkowników Windows

Aby poprawnie działało rozszerzenie, pliki DLL muszą znajdować się w miejscu wskazanym przez PATH systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji zobacz FAQ zatytułowane "Jak mam dodać mój katalog PHP do PATH w Windows". Chociaż skopiowanie plików DLL z folderu PHP do systemowego katalogu Windows także zadziała (ponieważ katalog systemowy jest domyślnie w PATH systemu), ale nie jest to wymagane. To rozszerzenie wymaga następujących plików znajdujących się w PATH: fbclient.dll,gds32.dll

Jeśli serwer Firebird/InterBase jest zainstalowany na tej samej naszynie, na której jest uruchomiony PHP, to biblioteka DLL oraz fbclient.dll,gds32.dll (gds32.dll jest generowana przez instalator dla starszych aplikacji) są dostępne za pomocą zmiennej środowiskowej PATH.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
4
rockeur941 at hotmail dot com
13 years ago
On version 2.0 or higher of Firebird, the library is now fbclient.dll. But, fbclient.dll can be rename on gds32.dll, on Windows System for compatibility. The library gds32.dll is for older version of firebird.

Pour les version récentes (2 et plus) de Firebird, la librairie est maintenant fbclient.dll. La librairie gds32.dll était pour les anciennes versions. Il est possible de renommer fbclient.dll en gds32.dll pour les différentes compatibilités pour les application déjà existantes.
up
6
teson
12 years ago
Add interbase.so to MAMP / OSX

get xcode and macports.
install m4 through macports
download php-source corresponding to mamp-version

create symblinks needed
from http://www.ibexpert.net/forum/viewtopic.phpf=13&t=7&start=0&st=0&sk=t&sd=a

# in short:
# (backslash = keep on same row)
cd /usr
sudo  mkdir -p local/firebird/lib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Firebird \
local/firebird/lib/libfbclient.dylib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Headers/ \
local/firebird/include

#create .so
sudo su

cd /path-to-php-source/ext/interbase

/Applications/MAMP/bin/php5/bin/phpize

./configure --with-interbase=/usr/local/firebird

make

#install so to mamp-ext.dir
cp modules/interbase.so \
/Applications/MAMP/bin/php5/lib/ \
php/extensions/no-debug-non-zts-20050922

#add to /Applications/MAMP/conf/php5/php.ini
[firebird]
extension = interbase.so
ibase.allow_persistent = "1"
ibase.max_persistent = "-1"
ibase.max_links = "-1"
ibase.default_db = null  
ibase.default_user = NULL
ibase.default_password = NULL
ibase.default_charset = NULL
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"

#restart mamp - interbase should show in phpinfo
#enjoy!
up
-4
hiddenmailbox at yandex dot ru
10 years ago
I tried to add extension php_interbase.dll on my php (WinXp PHP as Apche2.2 module).
I had a problem while starting web server:
"unable to load dynamic lybrary php_interbase.dll"
Solution was to add file fbclient.dll into php folder. (Not gds32.dll)
To Top