hw_api_object::insert

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api_object::insertInserts new attribute

Opis

hw_api_object::insert ( HW_API_Attribute $attribute ) : bool

Adds an attribute to the object.

Parametry

attribute

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top