hw_api::move

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api::moveMoves object between collections

Opis

hw_api::move ( array $parameter ) : bool

Moves object between collections.

Parametry

parameter

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

  • hw_objrec2array()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top