Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Hyperwave API configuration options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
hwapi.allow_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top