Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

htscanner Opcje konfiguracyjne
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Changelog
htscanner.config_file ".htscanner" PHP_INI_SYSTEM  
htscanner.default_docroot "/" PHP_INI_SYSTEM  
htscanner.default_ttl "300" PHP_INI_SYSTEM  
htscanner.stop_on_error "Off" PHP_INI_SYSTEM  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

htscanner.config_file string

Filename to use as configuration file.

htscanner.default_docroot string

Default document root.

htscanner.default_ttl int

Cache time out for the configuration data, in seconds.

htscanner.stop_on_error int

Stop on error (parse error, cannot set an ini setting).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top