Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

HASH_HMAC (integer)
Optional flag for hash_init(). Indicates that the HMAC digest-keying algorithm should be applied to the current hashing context.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top