HaruImage::getHeight

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruImage::getHeightGet the height of the image

Opis

HaruImage::getHeight ( void ) : int

Get the height of the image.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the height of the image.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top