HaruFont::getFontName

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruFont::getFontNameGet the name of the font

Opis

HaruFont::getFontName ( void ) : string

Get the name of the font.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the name of the font.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top