Instalacja

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/gupnp

Informacja: If ./configure is having trouble finding the libgupnp files (for example, it was installed into a custom prefix directory), use ./configure --with-gupnp=$PREFIX, where $PREFIX is installation prefix of libgupnp.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top