Instalacja

To rozszerzenie » PECL nie jest dołączane do PHP.

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/geoip.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
Justin
1 year ago
sudo su
yum install GeoIP-devel
mkdir /root/tmp
pear config-set temp_dir /root/tmp
pecl install -f geoip-1.1.1 # (Or latest)
Add 'extension=geoip.so' to /etc/php.ini
up
-25
Anonymous
6 years ago
@Centos 6.4
# yum install GeoIP-devel (from yum repo, epel)
# pecl install geoip
then, as prompt, put "extension=geoip.so" into php.ini. Works
up
-39
mikey03062 at yahoo dot com
7 years ago
if you are using RH (or CentOS) a simple

yum install php-pecl-geoip

worked for me.    So, before you read all the rest of these "install" instructions, try that.
To Top