GearmanJob::sendWarning

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendWarningSend a warning

Opis

public GearmanJob::sendWarning ( string $warning ) : bool

Sends a warning for this job while it is running.

Parametry

warning

A warning message.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top