GearmanJob::sendFail

(PECL gearman >= 0.6.0)

GearmanJob::sendFailSend fail status

Opis

public GearmanJob::sendFail ( void ) : bool

Sends failure status for this job, indicating that the job failed in a known way (as opposed to failing due to a thrown exception).

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top