Wewnętrzne (wbudowane) funkcje

PHP zapewnia wiele wbudowanych funkcji i konstrukcji. Istnieją także funkcje wymagające wkompilowania specyficznych rozszerzeń PHP, w przeciwnym wypadku wywołanie ich skutkuje błędami "undefined function". Na przykładd, aby użyć funkcji obrazków takich jak imagecreatetruecolor(), PHP musi być skompilowane z obsługą GD. Aby użyć mysqli_connect(), PHP musi być skompilowane z obsługą MySQLi. Jest wiele funkcji wbudowanych w rdzeń każdej wersji PHP, takich jak funkcje typu string oraz zmiennych. Wywołanie to phpinfo() lub get_loaded_extensions() pokaże, które rozszerzenia PHP są załadowane. Zauważ, że wiele rozszerzeń jest domyślnie załadowanych i podręcznik PHP jest podzielony według rozszerzeń. Zobacz rozdziały o konfiguracji, instalacji, a także te dotyczące poszczególnych rozszerzeń, aby dowiedzieć się jak uruchomić PHP.

Czytanie i rozumienie prototypów funkcji wyjaśnione jest w rozdziale podręcznika zatytułowanym jak czytać definicje funkcji. Ważne jest zrozumienie, czy funkcja zwraca konkretną wartość czy operuje bezpośrednio na podanej zmiennej. Na przykład, str_replace() zwróci zmodyfikowany obiekt typu string, podczas gdy usort() pracuje bezpośrednio na podanej zmiennej. Każda funkcja posiada swoją stronę w podręczniku PHP, która podaje informacje takie jak parametry funkcji, jej zachowanie, wartości zwracane po poprawnym wykonaniu i w przypadku błędu, a także dane dotyczące jej dostępności. Znanie tych ważnych (chociaż często drobnych) różnic jest kluczowe podczas pisania kodu w PHP.

Informacja: Jeśli parametry podane funkcji nie są takie, jak spodziewane, na przykład tablica(array) podawana jest w miejscu, gdzie oczekiwana jest zmienna typu string, wartość zwracana przez funkcję nie jest zdefiniowana. W takim wypadku funkcja prawdopodobnie zwróci NULL ale jest to jedynie konwencja a nie zasada, na której można się opierać.

Zobacz także function_exists(), the function reference, get_extension_funcs() i dl().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top