xmlrpc_set_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_set_typeSets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value

Opis

xmlrpc_set_type ( string &$value , string $type ) : bool

Sets xmlrpc type, base64 or datetime, for a PHP string value.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

value

Value to set the type

type

'base64' or 'datetime'

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. If successful, value is converted to an object.

Przykłady

Przykład #1 A xmlrpc_set_type() example

<?php

$params 
date("Ymd\TH:i:s"time());
xmlrpc_set_type($params'datetime');
echo 
xmlrpc_encode($params);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<params>
<param>
 <value>
  <dateTime.iso8601>20090322T23:43:03</dateTime.iso8601>
 </value>
</param>
</params>

Błędy/Wyjątki

Issues E_WARNING with type unsupported by XMLRPC.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
shem((at))etkDOTca [aka.Przemyslaw Szot]
15 years ago
Once you use the xmlrpc_set_type function, the data is encoded into a PHP object.  In your XMLRPC server, in order to access the data you must be able to access the necessary part of the object.

So.. to expend on the example above:

<---------- CLIENT ---------->
$string = "My logging event.";
$date = "20030115T12:22:37"; // Must be this format
$binary = fread($fp, 128);
xmlrpc_set_type(&$date, "datetime");
xmlrpc_set_type(&$binary, "base64");
$xmlrpcReq = xmlrpc_encode_request("log.data", array($string, $date, $binary));

In order to retrieve the binary file data you would need to get the scalar portion of the object:

<---------- SERVER ------------>
$string=$params[0];
$date_obj=$params[1];
$binary_obj=$params[2];

$date=$date_obj->scalar;
$binary_data=$binary_obj->scalar;

// Then you can proceed to write the binary
fwrite($handle,$binary_data);
up
0
bmatheny at mobocracy dot net
14 years ago
The following code segfaults some older (pre 5.1.2) versions of PHP:

$foo = date('c', time());
xmlrpc_set_type($foo, 'datetime');

Please upgrade before reporting as a bug.
up
0
kelly at seankelly dot biz
17 years ago
The problem is that PHP has a string type which is also used to hold binary data and dates.  But XML-RPC defines three separate types for strings, binary data, and dates.  How do you tell how you want strings encoded?  That's where this function comes in.

Suppose the XML-RPC method "log.data" took a string, a date, and a binary object.  To tell XML-RPC that the date (which is a PHP string) is a really a date and that the binary data (which is also a PHP string) is really binary data, try:

$string = "My logging event.";
$date = "20030115T12:22:37"; // Must be this format
$binary = fread($fp, 128);
xmlrpc_set_type(&$date, "datetime");
xmlrpc_set_type(&$binary, "base64");
$xmlrpcReq = xmlrpc_encode_request("log.data", array($string, $date, $binary));

Note the reference passing in the calls to xmlrpc_set_type; that enables the function to change the values from strings into what xmlrpc_encode/_request expects (which are objects that include a bonus field that tells the desired XML-RPC type).
To Top