xmlrpc_get_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_get_typeGets xmlrpc type for a PHP value

Opis

xmlrpc_get_type ( mixed $value ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

This function is especially useful for base64 and datetime strings.

Parametry

value

PHP value

Zwracane wartości

Returns the XML-RPC type.

Przykłady

Przykład #1 XML-RPC type example

<?php
echo xmlrpc_get_type(null) . "\n"// base64
echo xmlrpc_get_type(false) . "\n"// boolean
echo xmlrpc_get_type(1) . "\n"// int
echo xmlrpc_get_type(1.0) . "\n"// double
echo xmlrpc_get_type("") . "\n"// string
echo xmlrpc_get_type(array()) . "\n"// array
echo xmlrpc_get_type(new stdClass) . "\n"// array
echo xmlrpc_get_type(STDIN) . "\n"// int
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
hfuecks at pinkgoblin dot com
17 years ago
This function returns the type of a PHP variable in XML-RPC terms. It won't "spot" base64 or iso8601 types unless they have been defined using xmlrpc_set_type().

For iso8601 type it returns "datetime".

Otherwise it returns strings corresponding directly the XML-RPC data types e.g. "struct","int","string","base64" etc.
To Top