xml_get_current_line_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_current_line_numberPobiera aktualny numer linii dla parsera XML

Opis

xml_get_current_line_number ( resource $parser ) : int

Pobiera aktualny numer linii dla podanego parsera XML.

Parametry

parser

Referencja do parsera XML, poprzez którą pobierany jest numer linii.

Zwracane wartości

Ta funkcja zwraca FALSE jeśli parser nie odnosi się do prawidłowego parsera. W przeciwnym razie zwraca numer linii, na której znajduje się aktualnie parser w buforze danych.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top