xml_get_current_column_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_current_column_number Pobiera aktualny numer kolumny dla parsera XML

Opis

xml_get_current_column_number ( resource $parser ) : int

Pobiera aktualny numer kolumny dla podanego parsera XML.

Parametry

parser

Referencja do parsera XML poprzez którą pobierany jest numer kolumny.

Zwracane wartości

Ta funkcja zwraca FALSE jeżeli parser nie odnosi się do prawidłowego parsera. W innym przypadku zwraca numer kolumny w aktualnej linii (którą zwraca funkcja xml_get_current_line_number()), na której znajduje się aktualnie parser.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
shaun at 5810 dot com
17 years ago
Column numbers apparently start at 0. So you may want to add 1.
up
-1
javajohn at gulfbridge.net
17 years ago
"Column number" refers to the current character position within the current line of the XML document.
To Top