xml_get_current_byte_index

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_get_current_byte_indexPobiera aktualny indeks bajtu parsera XML

Opis

xml_get_current_byte_index ( resource $parser ) : int

Pobiera aktualny indeks bajtu podanego parsera XML.

Parametry

parser

Referencja do parsera XML, poprzez którą pobierany jest indeks bajtu.

Zwracane wartości

Ta funkcja zwraca FALSE jeżeli parser nie odnosi się do prawidłowego parsera. W przeciwnym razie zwraca indeks bajtu, na którym znajduje się aktualnie parser w swoim buforze danych (zaczynając od 0).

Notatki

Ostrzeżenie

Funkcja zwraca indeks bajtu zgodnie z tekstem zakodowanym w UTF-8 pomijając przypadek, gdy wejście jest w innym kodowaniu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
turan dot yuksel at tcmb dot gov dot tr
15 years ago
The outcome of this function is heavily dependent on the parser implementation used. For example, at the point where the start_element_ callback is called, libxml2 parser consumes the entire element name and attributes, however expat does not.
To Top