vpopmail_set_user_quota

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL vpopmail >= 0.2)

vpopmail_set_user_quotaUstawia udział dyskowy dla wirtualnego użytkownika

Opis

vpopmail_set_user_quota ( string $użytkownik , string $domena , string $udział_dyskowy ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top