token_name

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

token_nameZwraca symboliczną nazwę danego tokena PHP

Opis

token_name ( int $token ) : string

token_name() pobiera symboliczną nazwę tokena dla wartości podanej w parametrze token.

Parametry

token

Wartość tokena.

Zwracane wartości

Nazwa symboliczna podanego tokenu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład token_name()

<?php
// 260 jest wartością tokena dla tokena T_EVAL
echo token_name(260);        // -> "T_EVAL"

// stała zdefiniowana dla tokena odpowiada swojej nazwie
echo token_name(T_FUNCTION); // -> "T_FUNCTION"
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top