tidy_warning_count

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_warning_countZwraca liczbę ostrzeżeń Tidy znalezionych w określonym dokumencie

Opis

tidy_warning_count ( tidy $obiekt ) : int

Zwraca liczbę ostrzeżeń Tidy znalezionych w określonym dokumencie.

Parametry

obiekt

Obiekt Tidy.

Zwracane wartości

Zwraca liczbe ostrzeżeń.

Przykłady

Przykład #1 Przykład tidy_warning_count()

<?php
$html 
'<p>test</i>
<bogustag>bogus</bogustag>'
;

$tidy tidy_parse_string($html);

echo 
tidy_error_count($tidy) . "\n"//1
echo tidy_warning_count($tidy) . "\n"//5
?>

Zobacz też:

  • tidy_error_count() - Zwraca liczbę błędów Tidy znalezionych w określonym dokumencie
  • tidy_access_count() - Zwraca liczbę dostępnych ostrzeżeń napotkanych w określonym dokumencie

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top