tidy_access_count

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_access_countZwraca liczbę dostępnych ostrzeżeń napotkanych w określonym dokumencie

Opis

tidy_access_count ( tidy $obiekt ) : int

tidy_access_count() zwraca liczbę dostępnych ostrzeżeń znalezionych w danym dokumencie.

Parametry

obiekt

Obiekt Tidy.

Zwracane wartości

Zwraca liczbę ostrzeżeń.

Przykłady

Przykład #1 Przykład tidy_access_count()

<?php

$html 
='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html><head><title>Tytuł</title></head>
<body>

<p><img src="img.png"></p>

</body></html>'
;


// wybierz poziom sprawdzania dostępności: 1, 2 lub 3
$config = array('accessibility-check' => 3);

$tidy = new tidy();
$tidy->parseString($html$config);
$tidy->CleanRepair();

/* Nigdy nie zapomnij wywołać tej metody! */
$tidy->diagnose();

echo 
tidy_access_count($tidy); //5

?>

Notatki

Informacja:

Ponieważ biblioteka Tidy została tak zaprojektowana, należy wywołać tidy_diagnose() przed tidy_access_count(), bo inaczej ta funkcja zawsze będzie zwracała 0. Należy także aktywować opcję accessibility-check.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top