sybase_min_server_severity

(PHP 4, PHP 5)

sybase_min_server_severitySets minimum server severity

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Opis

sybase_min_server_severity ( int $severity ) : void

sybase_min_server_severity() sets the minimum server severity level.

Parametry

severity

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli za interfejs do Sybase służy biblioteka CT, a nie DB.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top