sybase_field_seek

(PHP 4, PHP 5)

sybase_field_seekSets field offset

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Opis

sybase_field_seek ( resource $result , int $field_offset ) : bool

Seeks to the specified field offset. If the next call to sybase_fetch_field() won't include a field offset, this field would be returned.

Parametry

result

field_offset

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top