sybase_data_seek

(PHP 4, PHP 5)

sybase_data_seekMoves internal row pointer

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Opis

sybase_data_seek ( resource $result_identifier , int $row_number ) : bool

sybase_data_seek() moves the internal row pointer of the Sybase result associated with the specified result identifier to pointer to the specified row number. The next call to sybase_fetch_row() would return that row.

Parametry

result_identifier

row_number

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top