swoole_event_write

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

swoole_event_writeWrite data to a socket

Opis

swoole_event_write ( int $fd , string $data ) : bool

Parametry

fd

data

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top