ssh2_publickey_init

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_init Initialize Publickey subsystem

Opis

ssh2_publickey_init ( resource $session ) : resource

Request the Publickey subsystem from an already connected SSH2 server.

The publickey subsystem allows an already connected and authenticated client to manage the list of authorized public keys stored on the target server in an implementation agnostic manner. If the remote server does not support the publickey subsystem, the ssh2_publickey_init() function will return FALSE.

Parametry

session

Zwracane wartości

Returns an SSH2 Publickey Subsystem resource for use with all other ssh2_publickey_*() methods lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Notatki

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top