spl_classes

(PHP 5, PHP 7)

spl_classesReturn available SPL classes

Opis

spl_classes ( void ) : array

This function returns an array with the current available SPL classes.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an array containing the currently available SPL classes.

Przykłady

Przykład #1 spl_classes() example

<?php

print_r
(spl_classes());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [ArrayObject] => ArrayObject
  [ArrayIterator] => ArrayIterator
  [CachingIterator] => CachingIterator
  [RecursiveCachingIterator] => RecursiveCachingIterator
  [DirectoryIterator] => DirectoryIterator
  [FilterIterator] => FilterIterator
  [LimitIterator] => LimitIterator
  [ParentIterator] => ParentIterator
  [RecursiveDirectoryIterator] => RecursiveDirectoryIterator
  [RecursiveIterator] => RecursiveIterator
  [RecursiveIteratorIterator] => RecursiveIteratorIterator
  [SeekableIterator] => SeekableIterator
  [SimpleXMLIterator] => SimpleXMLIterator
)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top