seaslog_get_author

(PECL seaslog >=1.0.0)

seaslog_get_authorGet SeasLog author.

Opis

seaslog_get_author ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Return SeasLog author as string.

Przykłady

Przykład #1 seaslog_get_author() example

<?php

var_dump
(seaslog_get_author());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(29) "Chitao.Gao  [ neeke@php.net ]"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top