pcntl_strerror

(PHP 5 >= 5.3.4, PHP 7)

pcntl_strerrorRetrieve the system error message associated with the given errno

Opis

pcntl_strerror ( int $errno ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

errno

Zwracane wartości

Returns error description on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top