pcntl_get_last_error

(PHP 5 >= 5.3.4, PHP 7)

pcntl_get_last_errorRetrieve the error number set by the last pcntl function which failed

Opis

pcntl_get_last_error ( void ) : int

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns error code.

Zobacz też:

  • pcntl_strerror() - Retrieve the system error message associated with the given errno
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top