openal_source_stop

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_source_stop Stop playing the source

Opis

openal_source_stop ( resource $source ) : bool

Parametry

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top