openal_context_destroy

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_context_destroy Destroys a context

Opis

openal_context_destroy ( resource $context ) : bool

Parametry

context

An Open AL(Context) resource (previously created by openal_context_create()).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top