ob_tidyhandler

(PHP 5, PHP 7)

ob_tidyhandlerFunkcja zwrotna do czyszczenia bufora wyjścia dla funkcji ob_start

Opis

ob_tidyhandler ( string $wejście [, int $tryb ] ) : string

Funkcja zwrotna do poprawiania bufora wyjścia dla funkcji ob_start().

Parametry

wejście

Bufor.

tryb

Tryb bufora.

Zwracane wartości

Zwraca zmodyfikowany bufor.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ob_tidyhandler()

<?php
ob_start
('ob_tidyhandler');

echo 
'<p>test</i>';
?>

Powyższy przykład wyświetli:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p>test</p>
</body>
</html>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top