mysqli_fetch

(PHP 5 < 5.4.0)

mysqli_fetchAlias for mysqli_stmt_fetch()

Opis

Ta funkcja jest aliasem dla: mysqli_stmt_fetch().

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.3.0 i została USUNIĘTA w PHP 5.4.0.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top