mysqli_enable_reads_from_master

(PHP 5 < 5.3.0)

mysqli_enable_reads_from_masterEnable reads from master

Opis

mysqli_enable_reads_from_master ( mysqli $link ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA i zostanie USUNIĘTA od PHP 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top