mssql_num_fields

(PHP 4, PHP 5, PECL odbtp >= 1.1.1)

mssql_num_fieldsZwraca liczbę pól w zbiorze wynikowym

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

mssql_num_fields ( resource $wynik ) : int

mssql_num_fields() zwraca liczbę pól w zbiorze wynikowym.

Parametry

wynik

Obliczane są zasoby zbioru wynikowego. Zbiór wynikowy powstaje w następstwie wywołania mssql_query().

Zwracane wartości

Zwraca liczbę pól, jako integer.

Przykłady

Przykład #1 Przykład mssql_num_fields()

<?php
// Połączenie do MSSQL i wybór bazy danych
$link mssql_connect('KALLESPC\SQLEXPRESS''sa''phpfi');
mssql_select_db('php'$link);

// Pobranie danych z bazy danych
$data mssql_query('SELECT [name], [age] FROM [php].[dbo].[persons]');

// Utworzenie tabeli HTML
echo '<table border="1">';

$header false;

// Iteracja, dopóki zwracane są wiersze
while ($row mssql_fetch_array($data)) {
    
// Utworzenie nagłówka tabeli HTML
    
if (!$header) {
        echo 
'<thead>';
        echo 
'<tr>';

        for (
$i 1; ($i 1) <= mssql_num_fields($data); ++$i) {
            echo 
'<td>' ucfirst($row[$i]) . '</td>';
        }

        echo 
'</tr>';
        echo 
'</thead>';
        echo 
'<tbody>';

        
$header true;
    }

    
// Utworzenie wiersza HTML
    
echo '<tr>';

    foreach(
$row as $value) {
        echo 
'<td>' $value '</td>';
    }

    echo 
'</tr>';
}

// Zamknięcie tabeli HTML
echo '</tbody>';
echo 
'</table>';

// Zwolnienie pamięci zajmowanej przez wynik
mssql_free_result($data);
mssql_close($link);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top